Biyostimülanlar

Ürünlerin verimliliğini artırmayı, hasat edilen meyvelerin kalitesini iyileştirmeyi veya çevresel stresin neden olduğu zararı azaltmayı amaçlayan bir formülasyonlar dizisidir. Bitkilerin metabolizmasını ve performansını iyileştirmek için kökten kolay uygulama veya yapraktan düşük dozlarda püskürtme ile verilen ürünleridir.

Meyve tutumu ve boyutu için biostimülan

Hasat edilebilir meyve oranını ve meyve büyüklüğüne göre ekonomik değerini artırır.

Bu formülasyondaki ECCA Carboxy® asitleri, meyve dokusunun amplifikasyon kapasitesini artırarak fosfoinositid biyosentezini destekler. Aynı zamanda meyvelerin yeterli bağlılık ve dolgunluğu için gerekli besin desteğini de içerir.

• Hasat edilebilir meyve oranını artırarak  aşırı dökülmeyi önler.
• Mükemmel büyüklükte ve ticari değere sahip daha yüksek oranda meyve elde etmeyi sağlar.
• Meyvelerin ve tanelerin boyutlarını standartlaştırır
• Bitkinin dallanma ve meyve verme kapasitesini geliştirir.
• Sürgün büyümesini güçlendirir.

Sertifikalarımız