Biyostimülanlar

Ürünlerin verimliliğini artırmayı, hasat edilen meyvelerin kalitesini iyileştirmeyi veya çevresel stresin neden olduğu zararı azaltmayı amaçlayan bir formülasyonlar dizisidir. Bitkilerin metabolizmasını ve performansını iyileştirmek için kökten kolay uygulama veya yapraktan düşük dozlarda püskürtme ile verilen ürünleridir. 

Köklenme

Uzun süre köklerin büyümesini, performansını kısıtlamadan ve güvenli bir şekilde uyarır.

RadiGrow®, fosforla birlikte bu formülasyonun ECCA Carboxy® asitleri, bitki tarafından sentezlenen oksinlerin verimli translokasyonunu desteklemek için yeterli miktarlarda Myoinositol biyosentezini destekler ve ürünün herhangi bir fenolojik aşamasında uzun bir süre boyunca yanıt güvenliği sağlar.

Yeni köklerin oluşumuna yardımcı olur 
Dikimden veya ekimden sonra mahsulün hızlı bir şekilde oluşmasını kolaylaştırır. 
Su ve besin maddelerinin kullanımını iyileştirir. 
Anında ve uzun süreli etki sağlayan ikili etki moduna sahiptir 
Ürünün kalın gövde ve iri yaprak kazanmasına yardımcı olur  

Nuestras Certificaciones