Biyostimülanlar

Ürünlerin verimliliğini artırmayı, hasat edilen meyvelerin kalitesini iyileştirmeyi veya çevresel stresin neden olduğu zararı azaltmayı amaçlayan bir formülasyonlar dizisidir. Bitkilerin metabolizmasını ve performansını iyileştirmek için kökten kolay uygulama veya yapraktan düşük dozlarda püskürtme ile verilen ürünleridir.

Besinlerin asimilasyonu için biostimülanlar.

Kök gelişimini ve aktif besin emilim sürecini destekler.

Bitkide emici tüylerin oluşumunu sağlayan doğal oksinlerin taşıyıcılarını üreten kök metabolizmasını etkiler; Elektrojenik pompalama sürecini uyarmasının yanı sıra, kök yüzey alanı ve zamanla daha fazla besin alımına yol açar. Toprak çözeltisinden besin maddelerinin en yüksek oranda çıkarılmasıyla sonuçlanır ve sonuç olarak ürünün daha iyi gelişmesi sağlanır.

  • Kaliteli meyveler ile ürünün verim ömrü uzar.
  • Besin maddelerinin daha iyi ekstraksiyonunun bir sonucu olarak bitkinin daha dengeli gelişimini destekler.
  • Köksapın asitlenmesi nedeniyle topraktaki hareketsizleştirilmiş besin maddelerinin önünü açar.
  • Uygulanan gübre birimi başına daha yüksek ekonomik getiri sağlar.

Sertifikalarımız