Biyostimülanlar

Ürünlerin verimliliğini artırmayı, hasat edilen meyvelerin kalitesini iyileştirmeyi veya çevresel stresin neden olduğu zararı azaltmayı amaçlayan bir formülasyonlar dizisidir. Bitkilerin metabolizmasını ve performansını iyileştirmek için kökten kolay uygulama veya yapraktan düşük dozlarda püskürtme ile verilen ürünleridir.

.

Filizlenmeyi indükleyen biyo uyarıcı

Meyve ağaçlarında, bir önceki yılın dallarında uykuda kalan veya filizlenmesi geciken tomurcukların gelişimine yardımcı olur. Meyve ağacının daha düzgün bir şekilde gelişmesine katkıda bulunur, işlenmesini kolaylaştırır; aynı şekilde daha dengeli bitkisel gelişimine yardımcı olur.

Brot Start®, ılıman iklimlerde yaprak döken meyve ağaçlarında kullanım içindir. Yeterli miktarda su ile ağacın tüm dallarına veya yapraklara yönlendirilerek iyi bir kaplama sağlamak için sprey ile uygulanır.

  • Meyve ağaçlarında filizlenen tomurcuk oranını artırır.
  • Meyve yönetimi uygulamalarını daha kolay hale getirir
  • Sürgünlerin ve filizlerin daha iyi gelişmesine yardımcı olur
  • Çevre açısından güvenlidir ve ürüne maruz kalma nedeniyle minimum toksisite riski taşır.

Sertifikalarımız